Činnosti

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Tvorba architektonickej štúdie je pre nás tou najzábavnejšou a zároveň najdôležitejšou fázou práce. Tu vzniká nosná idea domu, od ktorej sa odvíja celé fungovanie života v ňom. Preto jej venujeme maximum energie aj času. Počas vývoja konceptu intenzívne komunikujeme s budúcimi uživateľmi domu a spoločne hľadáme optimálne riešenie pre kvalitný život v ňom. Dobrú architektúru vnímame vždy ako prácu s daným prostredím a jeho jedinečnou atmosférou. Vynikajúcimi nástrojmi pre sprostredkovanie našej idey vo fáze štúdie sú skice, pracovné modely a vizualizácie. Výsledným produktom je okrem modelov grafika v mierke 1:100, z ktorej je už zrejmé aj materiálové riešenie a technická koncepcia stavby.

 

 

VIZUALIZÁCIE, TVORBA SKUTOČNÝCH MODELOV

Tvorba skutočných pracovných modelov je pre nás obľúbená súčasť tvorivého procesu a skvelá pomôcka pri navrhovaní. Vždy poteší aj investora, ktorý sa vďaka modelu vo svojom budúcom dome ľahšie orientuje. Súčasťou našich návrhov sú aj 3D modely a finálne vizualizácie.

 

 

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Projektová dokumentácia v tejto fáze obsahuje okrem architektúry projekty všetkých profesií, potrebné pre vydanie stavebného povolenia (vo väčšine prípadov statika, zdravotechnika, kúrenie, kanalizácia, požiarna ochrana…). Autormi projektov profesií sú odborníci z daných oblastí, s ktorými dlhodobo úspešne spolupracujeme. Súčasťou sú všetky dokumenty v zmysle požiadaviek stavebného zákona.

 

 

REALIZAČNÝ PROJEKT

Fáza projektovej dokumentácie, podľa ktorej je stavba realizovaná. Musí mať náležitú detailnosť (výkresy v mierke 1:50, detaily v podrobných mierkach) pre všetky profesie. Súčasťou realizačného projektu sú výkazy výmer a často aj rozpočet.

 

 

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA

Detailná projektová dokumentácia, ktorá slúži ako podklad pre nacenenie stavebných prác a výber dodávateľa.

 

 

GENERÁLNY PROJEKTANT

V úlohe generálneho projektanta sme vtedy, keď sme pre investora jediným partnerom počas celého procesu projektovej prípravy. Zastrešujeme nielen architektúru, ale aj ostatné odborné profesie. Úspešne spolupracujeme s celou sieťou odborných profesistov, ktorí sa podieľajú na vzniku realizačného projektu.

 

 

AUTORSKÝ DOZOR A STAVEBNÝ DOZOR

Vrámci autorského dozoru dohliadame na to, aby stavba bola prevedená podľa našich výkresov. Autorský dozor je nevyhnutnou súčasťou našej práce, keďže prevedenie detailov je pre výsledný efekt stavby veľmi dôležité.

 

 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Komunikácia s úradmi za účelom vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia, ohlásenia stavby, kolaudačného rozhodnutia... Dodanie všetkých potrebných dokumentov pre stavebný úrad.

 

 

PORADENSTVO

Súčasťou našej práce je poradenstvo pre investora napríklad už pri výbere stavebného pozemku. Už v tejto fáze je zmysluplné posúdiť možnú orientáciu stavby na svetové strany, osadenie stavby na terén, možnosti prepojenia s exteriérom... Poskytujeme aj poradenstvo ohľadne stavebných materiálov, technológií a prevedenia stavebných detailov

 

 

STAVEBNÝ MANAŽMENT

Príprava a plánovanie, koordinácia a kontrola projektu od jeho počiatku až po realizáciu. Významnou témou stavebného manažmentu je kontrola stavebných nákladov

 

 

VYPRACOVANIE CENOVÝCH KALKULÁCIÍ A CENOVÝCH PONÚK

Spolupracujeme so špecializovanými stavebnými inžiniermi, ktorí na základe našich projektov vytvárajú výkazy výmer a stavebné rozpočty. Tie ďalej slúžia ako podklad pre cenové kalkulácie od potenciálnych dodávateľov.

 

 

KOORDINÁCIA PROJEKTOVÝCH A STAVEBNÝCH ČINNOSTÍ

Pre konkrétne projekty (najmä interiéry) zodpovedáme aj za organizáciu stavebných činností a vzájomnú koordináciu jednotlivých stavebných prác a firiem. S tým súvisí dohliadanie na časový harmonogram stavebného procesu.

 

 

GENERÁLNY DODÁVATEĽ STAVBY

 

Dodávanie kompletnej stavby na kľúč, príkladom sú viaceré interiéry alebo administratívna budova Carbiherba F.