PROFIL

Ateliér ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová založili v roku 2008 súrodenci Juraj Mikulaj a Andrea Ambrovičová Mikulajová. Obaja architekti študovali na významných európskych školách architektúry (TU Viedeň, Kráľovský inštitút Štokholm) a neskôr pracovali v prestížnych viedenských ateliéroch Jabornegg & Pálffy Architects a Podrecca Architects.

Ateliér má v portfóliu radu kvalitných realizácií z oblasti rezidenčnej architektúry, administratívy, interiérovej tvorby a mestského prostredia. Pravidelne sa zúčastňuje vo veľkých medzinárodných architektonických súťažiach, kde získal viaceré významné ocenenia. Projekty a realizácie ateliéru sú často publikované v domácich aj zahraničných odborných periodikách.

Tím architektov a profesistov má skúsenosti a kompetencie viesť projekt od prvotnej ideovej skice cez všetky fázy prepracovanej dokumentácie až po finálnu realizáciu architektonického detailu.


 „Veríme, že dobrá architektúra dokáže
  zlepšiť život každého z nás.“

 


ARCHITEKTI

 
2016-11-11_0620__LR__PS_003__PREVIEW.jpg
 

Juraj MIKULAJ

Narodený v Bratislave. Štúdium architektúry na Slovenskej Technickej
Univerzite v Bratislave.

 

2008
založenie ateliéru ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

________________________________________________________________

2007
diplom na FA STU, Bratislava

________________________________________________________________

2008 – 2006
architekt v ateliéri Jabornegg & Pálffy Architekten, Viedeň

________________________________________________________________

2006 – 2005
spolupráca s architektom Heidulfom Gerngrossom, Viedeň

________________________________________________________________

2005 – 2004
spolupráca s ateliérom Coloni Architects, Viedeň

________________________________________________________________

2003 – 2002
odborná prax v ateliéri Architecten buro Schotman, Amsterdam, vrámci EU programu Leonardo da Vinc

 
 

 
kontakt01.jpg
 

Andrea AMBROVIČOVÁ MIKULAJOVÁ

Narodená v Bratislave. Štúdium architektúry na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, Kráľovskom Technickom Inštitúte v Štokholme a na Technickej Univerzite vo Viedni.
 

2008
založenie ateliéru ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

________________________________________________________________

2007
autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

________________________________________________________________

2008 – 2005
architekt v ateliéri Schnögass & Νußbaumer Architekten, Viedeň

________________________________________________________________

2005 – 2004
architekt v ateliéri Prof. Boris Podrecca, Viedeň

________________________________________________________________

2004
diplom na FA STU, Bratislava

________________________________________________________________

2004 – 2003
štúdium architektúry na TU Viedeň, štipendium rakúskej vlády OeAD

________________________________________________________________

2004 – 2002
odborná prax v ateliéri Prof. Boris Podrecca, Viedeň, vrámci EU programu Leonardo da Vinci

________________________________________________________________

2001 – 2000
štúdium architektúry na Royal Institute of Technology, Štokholm, vrámci EU programu Erasmus

 
 

 
 

Jana MATLOVIČOVÁ

Narodená v Malackách. Štúdium architektúry na Vysokom učení technickom v Brne


Od roku 2015
ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

________________________________________________________________

2014
odborná prax v ateliéri SeArch architecture and urban planning, Amsterdam

________________________________________________________________

2014
diplom na FA VUT, Brno

________________________________________________________________

2014 – 2012
štúdium architektúry na Vysokom učení technickom, Brno

________________________________________________________________

2013
Odborná prax v Ateliéri Chybík+Kristof Architects&Urban designers, Brno

________________________________________________________________

2012
Odbroná prax v Ateliéri Lostinarchitecture studio, Viedeň

 
 

 
Chovanec.jpg
 

Tomáš CHOVANEC

Narodený v Nových Zámkoch. Štúdium architektúry na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave a na Hochschule Wismar


Od roku 2017
ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

________________________________________________________________

2015-2017
architekt v ateliéri Bastmann + Zavracky BDA Architekten GmbH, Rostock

________________________________________________________________

2015
diplom na FA STU, Bratislava

________________________________________________________________

2014 – 2015
štúdium architektúry na Hochschule Wismar, Erasmus+

 

 
 

SPOLUPRACOVNÍCI
OD ROKU 2009

 

Ing. arch. Zuzana Madolová

Ing. arch. Martin Simonides

Ing. arch. Maroš Kic

Ing. arch. Radoslav Kurucz

Ing. arch. Martina Vnenková

Jakub Zelenák

Veronika Paľová

Patrícia Jánska