PROFIL

Ateliér ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová založili v roku 2008 súrodenci Juraj Mikulaj a Andrea Ambrovičová Mikulajová. Obaja architekti študovali na významných európskych školách architektúry (TU Viedeň, Kráľovský inštitút Štokholm) a neskôr pracovali v prestížnych viedenských ateliéroch Jabornegg & Pálffy Architects a Podrecca Architects.

Ateliér má v portfóliu radu kvalitných realizácií z oblasti rezidenčnej architektúry, administratívy, interiérovej tvorby a mestského prostredia. Pravidelne sa zúčastňuje vo veľkých medzinárodných architektonických súťažiach, kde získal viaceré významné ocenenia. Projekty a realizácie ateliéru sú často publikované v domácich aj zahraničných odborných periodikách.

Tím architektov a profesistov má skúsenosti a kompetencie viesť projekt od prvotnej ideovej skice cez všetky fázy prepracovanej dokumentácie až po finálnu realizáciu architektonického detailu.


 „Veríme, že dobrá architektúra dokáže
  zlepšiť život každého z nás.“

 


ARCHITEKTI

 
2016-11-11_0620__LR__PS_003__PREVIEW.jpg
 

Juraj MIKULAJ

Narodený v Bratislave. Štúdium architektúry na Slovenskej Technickej
Univerzite v Bratislave.

 

2008
založenie ateliéru ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

________________________________________________________________

2007
diplom na FA STU, Bratislava

________________________________________________________________

2008 – 2006
architekt v ateliéri Jabornegg & Pálffy Architekten, Viedeň

________________________________________________________________

2006 – 2005
spolupráca s architektom Heidulfom Gerngrossom, Viedeň

________________________________________________________________

2005 – 2004
spolupráca s ateliérom Coloni Architects, Viedeň

________________________________________________________________

2003 – 2002
odborná prax v ateliéri Architecten buro Schotman, Amsterdam, vrámci EU programu Leonardo da Vinc

 
 

 
kontakt01.jpg
 

Andrea AMBROVIČOVÁ MIKULAJOVÁ

Narodená v Bratislave. Štúdium architektúry na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, Kráľovskom Technickom Inštitúte v Štokholme a na Technickej Univerzite vo Viedni.
 

2008
založenie ateliéru ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

________________________________________________________________

2007
autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

________________________________________________________________

2008 – 2005
architekt v ateliéri Schnögass & Νußbaumer Architekten, Viedeň

________________________________________________________________

2005 – 2004
architekt v ateliéri Prof. Boris Podrecca, Viedeň

________________________________________________________________

2004
diplom na FA STU, Bratislava

________________________________________________________________

2004 – 2003
štúdium architektúry na TU Viedeň, štipendium rakúskej vlády OeAD

________________________________________________________________

2004 – 2002
odborná prax v ateliéri Prof. Boris Podrecca, Viedeň, vrámci EU programu Leonardo da Vinci

________________________________________________________________

2001 – 2000
štúdium architektúry na Royal Institute of Technology, Štokholm, vrámci EU programu Erasmus

 
 

 
 

Jana MATLOVIČOVÁ

Narodená v Malackách. Štúdium architektúry na Vysokom učení technickom v Brne


Od roku 2015
ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

________________________________________________________________

2014
odborná prax v ateliéri SeArch architecture and urban planning, Amsterdam

________________________________________________________________

2014
diplom na FA VUT, Brno

________________________________________________________________

2014 – 2012
štúdium architektúry na Vysokom učení technickom, Brno

________________________________________________________________

2013
Odborná prax v Ateliéri Chybík+Kristof Architects&Urban designers, Brno

________________________________________________________________

2012
Odbroná prax v Ateliéri Lostinarchitecture studio, Viedeň

 
 

 
Chovanec.jpg
 

Tomáš CHOVANEC

Narodený v Nových Zámkoch. Štúdium architektúry na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave a na Hochschule Wismar


Od roku 2017
ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

________________________________________________________________

2015-2017
architekt v ateliéri Bastmann + Zavracky BDA Architekten GmbH, Rostock

________________________________________________________________

2015
diplom na FA STU, Bratislava

________________________________________________________________

2014 – 2015
štúdium architektúry na Hochschule Wismar, Erasmus+

 

 

 
IMG_5370-01-01.jpeg
 

Jakub HANTÁK

Narodený v Lednických Rovniach. Štúdium architektúry na
Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave


Od roku 2018
ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

________________________________________________________________

2016 - 2018

architekt v ateliéri Hantabal architekti, Bratislava

________________________________________________________________

2015
architekt v ateliéri Bastmann + Zavracky BDA Architekten GmbH, Rostock

________________________________________________________________

2015
diplom na FA STU, Bratislava

 
 

SPOLUPRACOVNÍCI
OD ROKU 2009

 

Ing. arch. Zuzana Madolová

Ing. arch. Martin Simonides

Ing. arch. Maroš Kic

Ing. arch. Radoslav Kurucz

Ing. arch. Martina Vnenková

Jakub Zelenák

Veronika Paľová

Patrícia Jánska