Architekten Jabornegg & Palffy
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

 
 

Projekt : Slovenská sporiteľňa
Autori: Jabornegg&Palffy
spolupráca Juraj Mikulaj a iní
Status: Realizácia
Miesto: Bratislava, SVK
Úžitková plocha: 50 900 m2
Foto: Jabornegg&Palffy

2005 – 2008

 
 

Nová centrála Slovenskej sporiteľne sa stala výrazným akcentom doteraz periférnej časti mesta.

 

Budova prísnej geometrickej formy je pri pohľade zvonku jasne členená na dve rôzne časti s dvomi samostatnými funkciami.

 

Popri priehľadnosti a bohatosti výhľadov z budovy, jej ďalším významným motívom je vnútorné átrium, prekryté pneumatickou strechou. Práve tu sa odohráva vnútorný život a cirkulácia centrály SLSP. Pravidelne členená dvojitá fasáda budovy poskytuje panoramatické výhľady z kancelárií na mesto a okolitú krajinu.