ŠKOLA ERLAAER SCHLEIFE, WIEN

01.jpg
 

Projekt : Škola Erlaaer Schleife, Wien
Autori: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova, F+P Architekten, GmbH, PAISAGISTA Ingenieurbuero fuer Landschaftsarchitektur
Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Jana Matlovičová, Tomáš Chovanec, Elmar Danner, Martin Schrehof, Liz Zimmermann
Status: Medzinárodná architektonická súťaž
Miesto: Wien, AT
Úžitková plocha: 7458 m2
Kapacita: 21 tried, 525 detí
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová

2018

 
 

Urbanizmus

Urbanistická koncepcia sa logicky odvíja od štruktúry v danom území. V projekte nadväzujeme na ortogonálne smerovanie okolitej zástavby a interpretujeme ho nanovo v hravej forme.

Vstup do školy je z pešieho chodníka z východnej strany, kde vytvárame veľkorysú krytú vstupnú zónu. Smerom na juh je hmota budovy výrazne sformovaná, uskakované moduly pripomínajú ozubenú pílku, čím je štruktúra jednotlivých tried čitateľná aj zvonku. Na juhu pozemku navrhujeme školskú záhradu so športovým ihriskom a relaxačnými prestávkovými kútikmi, ktorá má krásny výhľad na susediaci veľký park. Na severnej strane stavba uzatvára jestvujúci školský dvor a vytvára tak vzácny exteriérový priestor, spoločne využiteľný pre deti z obidvoch škôl. Západnú časť pozemku vypĺňa šport – zóna telocviční s príslušenstvom, ktorá tu vytvára ideálny filter od hlučnej dopravnej tepny a od trate metra.

 

Architektúra

Nová škola má sebavedomo dotvárať jestvujúcu školu. Bude to moderná, progresívna škola, ktorá však vychádza z už danej priestorovej štruktúry svojho okolia a s jestvujúcou školou na vedľajšom pozemku bude stavebne prepojená. Vzhľadom na to, že sa škola nachádza v rušnom prostredí v blízkosti veľkej dopravnej tepny, sme vsadili na koncept introvertnej stavby, čiastočne orientovanej do vnútorného átria.

V návrhu sme kládli veľký dôraz na to, aby sa tu deti ľahko orientovali a aby bola prevádzka školy logická a prehľadná.

Lajtmotívom je terasovito usporiadané átrium, okolo ktorého sa formujú všetky priestory školy. Uprostred átria na prízemí je zasadený strom – orientačný bod a pulzujúce srdce školy.

Triedy na oboch horných podlažiach sú usporiadané do clustrov po 5-6 tried. Centrom každého clustra je MuFu – multifunkčná plocha s optimálnymi proporciami a veľkorysým denným presvetlením. Každý cluster má vonkajšiu triedu orientovanú do átria, kde sa deti učia v exteriéri, sú tu však chránené pred hlukom vonkajšieho prostredia.

Pri vstupe do školy pohľad človeka zaujme presvetlené átrium, uprostred ktorého je zasadený strom. Hlavné schodisko s výťahom je zároveň bodom, kde sa nová škola bezbariérovo napája na susediacu starú budovu. Prízemie je usporiadané jasne a logicky – jeho jadrom je átrium so stromom a veľkorysé schody na sedenie. Tento priestor bude živým srdcom školy, slúži na stretávanie detí počas prestávok, aj na usporadúvanie menších školských podujatí. Jedáleň a školský bufet sú orientované na severnú terasu, do spoločného školského dvora. Kuchyňa, zásobovanie a technické priestory pre celú budovu sú umiestnené v západnom trakte, obsluhované samostatným technickým vjazdom a parkoviskom pre zamestnancov. Južný trakt prízemia tvoria kreatívne dielne, knižnica a mediatéka, ktoré sa v prípade väčších akcií môžu pomocou veľkých posuvných stien prepojiť s aulou školy. Tieto priestory sú orientované na juh do parku, kde vytvárame veľkorysé slnečné terasy s prekrytím. Zóna športu uzatvára areál školy zo západu a vytvára tak ideálny filter medzi vyučovacími priestormi a hlučnou dopravnou tepnou. V suteréne navrhujeme veľkú telocvičňu, ktorá má na úrovni prízemia priame denné svetlo zo západu a tiež optické prepojenie s jedálňou a bufetom. Nad ňou je malá gymnastická sála s príslušenstvom. Zóna športu je vo večerných hodinách bezproblémovo prístupná pre externých užívateľov samostatným vstupom, priamo napojeným na vonkajšie ihrisko.

Na 2.NP a 3.NP navrhujeme triedy, zoskupené do štyroch clustrov okolo centrálneho átria. Všetky triedy poskytujú optimálne podmienky pre učenie sa detí - sú dobre presvetlené pásovými oknami a tiež opticky prepojené s MuFu – multifunkčnou plochou. Hmotové odstupňovanie átria na osi východ - západ umožňuje hlboké preslnenie clustrov nízko položeným slnkom v zimných mesiacoch. 

„Mufy“ sú rozmanito navrhnuté plochy, s výhľadom do okolia školy a tiež do exteriérových tried v átriu. Tvarovanie južnej fasády do fromy „pílky“ vytvára v interiéri menšie zóny, ktoré sú optimálne pre učebný proces detí v menších skupinkách, podporujúc tak progresívny pedagogický koncept.

Na fasáde školy navrhujeme vertikálne metalické panely (sokel prízemia, športová zóna) a veľkoformátový obklad na horných podlažiach. Členenie okien odzrkadluje vnútornú dispozíciu priestorov. Teplé farebné odtiene fasády dodávajú škole priateľský výraz.