SCHODY NA HRADNOM VRCHU
 

 
 

Projekt : Hradné schody
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, spolupráca Zuzana Madolová
Status: Realizácia
Miesto: Bratislava, SVK
Úžitková plocha: 347 m2
Foto: Tomáš Manina

2009

 
 

Dočasné a demontovateľné schody na hradnom vrchu v Bratislave 

Stavba bola nominovaná na cenu
CE-ZA-AR 2010

 

Z časopisu ARCH 01-02/2010,
text - Michal Škrovina:

Schody na hradnom vrchu dotvárajú chýbajúcu časť pešej promenády okolo hradieb. ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová navrhli dvojicu drevených schodísk, ktoré spája štrkový chodník pre peších vedený popri hradnom múre.

Ich príspevok je vzhľadom na veľkosť hradného vrchu pomerne malý, no výsledný pozitívny efekt presahuje rozsah diela. Drevená masívna konštrukcia schodiska je lemovaná jednoduchým, minimálnym zábradlím zo zvarených oceľových T profilov. Toto riešenie celú konštrukciu vizuálne odľahčilo a zároveň jej dodalo punc súčasnosti.

Výsledné riešenie preto na danom mieste pôsobí celkom prirodzene, akoby tam bolo od nepamäti.