BYTOVÝ DOM VAJNORSKÁ 21, BRATISLAVA

 
 

Projekt : Bytový dom Vajnorská 21, Bratislava
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Jana Matlovičová
Status: Vyzvaná architektonická súťaž
Miesto: Bratislava, SK
Úžitková plocha:  6409 m2
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

2016

 
 

Návrh do vyzvanej architektonickej súťaže v Bratislave. Zadaním bola konverzia administratívnej budovy na bytový dom so sídlom firmy.

V zložitých svetlotechnických podmienkach navrhujeme celkovo 39 bytov, veľkorysé administratívne priestory na 2.NP a kaviareň s jedálňou na prízemí. Súčasťou riešenia je aj parkovací dom na vlastnom pozemku.

Výrazný raster na fasádach vychádza zo statickej podstaty domu. Predsadená konštrukcia lodžií je ideálnym filtrom medzi bytmi a rušnou Vajnorskou ulicou a tiež plní funkciu ochrany domu pred slnkom. Dom má reprezentatívny, mestský charakter, ktorý sa ideálne hodí na frekventovanú mestskú ulicu.