POMNÍK OĽGY TREBITSCHOVEJ
 

 
 

Projekt : Pomník Oľgy Trebitschovej
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, spolupráca Zuzana Madolová
Status: Realizácia
Miesto: Bratislava, SVK
Foto: Juraj Mikulaj

2009

 

Pomník svojej manželke – známej speváčke – objednal Dionýz Trebitsch po jej smrti v roku 1919 u bratislavského sochára Alojza Rigeleho. Pomník bol pôvodne osadený v súkromnej záhrade Trebitschovcov. Od roku 1931, kedy ho daroval Trebitsch mestu, bol pomník niekoľkokrát presunutý.

 

 
 

 V roku 2009 akademickí sochári A. Baník a L. Chamuti zreštaurovali sochu a ateliér ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova navrhli jej osadenie do nádvoria historickej budovy školy na Panenskej č. 11.

Socha je umiestnená na osi hlavného vstupu do nádvoria tak, aby ju bolo vidieť z ulice. Súčasťou architektonického návrhu bolo aj nasvietenie sochy a koncepcia zelene v nádvorí.