PLAVECKÝ AREÁL PÍSEK

 

Projekt : Plavecký bazén Písek
Autori: Juraj Mikulaj, Andrea Ambrovičová, Jana Matlovičová, Radoslav Kurucz
Status: Architektonická súťaž, 2.cena
Miesto: Písek, CZ
Úžitková plocha: 6386 m2
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

2015

 
 

 

Nový plavecký areál v Písku sa vďaka svojmu prírodnému charakteru stáva jednou z najcennejších rekreačných zón mesta. Hmota stavby je tvarovaná a osadená v prostredí tak, aby mala v jednotlivých pohľadových uhloch príjemné merítko a aby rešpektovala morfológiu terénu. Veľký objem plavárne je súčasne bariérou od dopravnej tepny a železnice. Menšia hmota wellness svojou výškou umožňuje pohľad na dominantu územia - Lesnícku školu, čím zachováva kontinuitu v prostredí.

Hmota stavby je tvarovaná a osadená v prostredí tak, aby mala v jednotlivých pohľadových uhloch príjemné merítko a aby rešpektovala morfológiu terénu. Veľký objem plavárne je súčasne bariérou od dopravnej tepny a železnice. Menšia hmota wellness svojou výškou umožňuje pohľad na dominantu územia - Lesnícku školu, čím zachováva kontinuitu v prostredí.

Urbanistická koncepcia je kompaktná a jasne čitateľná, čo prispieva k optimalizácii prevádzky a stavebných náklado. Vo vzťahu k mestu sa stavba javí ako významný objekt, ktorý čistým a dynamickým architektonickým výrazom primerane signalizuje športovo - rekreačný charakter.

Optimalizáciou dopravného riešenia od ulice Burketova vzniká medzi Lesníckou školou a novým areálom hodnotný verejný park plný zelene.