NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ

01.jpg
 

Projekt : Nová skola Chýně
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Jana Matlovičová, Radoslav Kurucz
Status: Architektonická súťaž, 2. cena
Miesto: Chýně, CZ
Úžitková plocha: 5476,8 m2
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová

2015

 
 

Nová škola Chýně je školou 21. storočia - miestom novej kultúry vzdelávania.    Naša škola svojich žiakov nestráži a nepoučuje – naopak, nabáda ich k tomu, aby individuálne objavovali svet, aby sa učili sociálnej zodpovednosti, ochote pomáhať druhým a rozvíjali svoj zmysel pre vzťahy v spoločnosti. Škola ponúka priestory pre rozmanité formy výuky, ale je aj miestom pre zážitky z iných sfér života. Architektúra aktívne vstupuje do vzťahu žiak – učiteľ – rodič a stáva sa tak jeho plnohodnotnou zložkou. 

Urbanistická koncepcia školy je kompaktná a jasne čitateľná, čo prispieva k optimalizácii prevádzky a stavebných nákladov.

Prevádzkovo je stavba rozdelená podľa funkcie do jednotlivých pavilónov, ktoré vzájomne spája ústredný objekt - centrum školy/obce.
Pavilóny s triedami I. a II.stupňa sa orientujú do parku pred školou. Objekty telocvične a bazénu tvoria väčšie stavebné objemy, preto sú umiestnené vo vnútri areálu a čiastočne zapustené do terénu, ktorý sa tu zvažuje vážnosť a mestský charakter a na strane druhej žiadanú čitateľnosť a prístupnosť.