MESTSKÝ ÚRAD LEOPOLDOV
 

 
 

Projekt : Mestský úrad Leopoldov
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj,
Radoslav Kurucz
Status: Architektonická súťaž
Miesto: Leopoldov, SVK
Úžitková plocha: 1340 m2
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová

2014

 
 

Koncepčnou ideou návrhu je vytvorenie nového mestského centra, ktoré vzniká predĺžením a "preliatím" námestia sv. Ignáca do radničného nádvoria.

To sa súčasne stáva novým ohniskom vrámci mesta, umožňujúcim prepojenie hlavného námestia s plánovanou novou výstavbou a kostolom. Urbanistická koncepcia navrhovaných obektov sleduje jestvujúcu uličnú čiaru námestia a tradičnú formu krídlovitej zástavby v Leopoldove.

Architektúra nanovo interpretuje formu valbovej strechy a vytvára tak jedinečnú priestorovú kvalitu. Navrhujeme lícovú tehlu ako materiál v danej lokalite dobre známy a akceptovaný (stanica a most), ktorý najvyššej mestskej inštitúcii dodáva na jednej strane vážnosť a mestský charakter a na strane druhej žiadanú čitateľnosť a prístupnosť.