CAMPUS RAČIANSKA
 

 
viz 002.jpg
 

Projekt : Campus Račianska
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Jana Matlovičová
Status: Architektonická štúdia
Miesto: Bratislava, SVK
Úžitková plocha: 18395 m2
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová

2015

 
 

Nový kampus je umiestnený v areáli bývalej strednej priemyselnej školy chemickej.

Lokalita na Račianskej ulici nie je náhodná - blízkosť centra mesta, zachovanie školskej funkcie, areál s parkom a športovými ihriskami, otvorený konštrukčný systém budov, dobré dopravné napojenie vytvára predpoklady na vznik moderného kampusu atraktívneho pre študentov, ale aj verejnosť.

 

Návrh predstavuje ekonomicky udržateľný kampus plný kreatívnej atmosféry, ktorý sa stane aj mimo školy naozajstnou súčasťou mesta.

Dve existujúce budovy s malou nadstavbou dokážu kapacitne pokryť požiadavky na učebne vysokej školy, strednej školy a internátu.Dispozičné a fasádne riešenie je vďaka stĺpovému konštrukčnému systému dobre prispôsobiteľné. V parteri budov sú umiestnené obchody a služby. Krytá športová hala s jedálňou  je zapustená pod zem, vďaka čomu je zachovaný park a vzniká amfiteáter.  Vstupný priestor do kampusu slúži ako orientačný bod, prepája jednotlivé funkčné celky kampusu a prirodzene pozýva ľudí z ulice do areálu.