CAMPUS DANUBIUS
 

 
viz 002.jpg
 

Projekt : Campus Danubius
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Martina Vnenková, Radoslav Kurucz
Status: Vyzvaná architektonická súťaž, 2. cena
Miesto: Bratislava, SVK
Úžitková plocha: 
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová

2014

 
 

Architektonický návrh univerzitného campusu je predchodca návrhu Campus Račianska. Jednalo sa o vyzvanú architektonickú súťaz, organizovanú Univerzitou Danubius v Sládkovičove

Koncept univerzitného campu je založený na princípe „mesto v meste“. Predstavuje autonómnu štruktúru, ktorá však súčasne intenzívne komunikuje s mestom a s verejnosťou.

Program campu napĺňa monolitický blok, ktorý je perforovaný tromi rozľahlými átriami rôzneho charakteru. Tak vzniká architektonicky bohatá štruktúra, ponúkajúca širokú škálu priestorových zážitkov. Najväčšie átrium má mestský charakter, je rušné, prístupné širokej verejnosti. Druhé átrium má vlastnosti záhrady, slúži ako poloverejná relaxačná oáza pre študentov. Najmenšie átrium je takmer uzavretým nádvorím, ktorého komorný charakter ho predurčuje na štúdium a koncentráciu.

Substrakciou hmôt átrií vznikajú priestory s ideálnou ľudskou mierkou a vhodnými proporciami hmoty voči voľným priestranstvám. Koncepcia umožňuje pútavé priehľady a vizuálne prepojenia.

Študentský svet komunikuje s mestom prostredníctvom otvoreného parteru a najmä svojím obalom – polotransparentnou fasádou.

Strecha je miestom pre ihriská a športové aktivity, čím vzniká plnohodnotne využitá plocha s krásnym výhľadom na mesto.