REKONŠTRUKCIA PÁLFFYHO PALÁCA
 

 
 

Projekt : Pálffyho palác
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, spolupráca Martin Simonides
Status: Realizácia
Miesto: Bratislava, SVK
Foto: Juraj Mikulaj

2013

 
 

Počas leta 2013 sme kreslili návrh rekonštrukcie strechy a podkrovia Pálffyho paláca na Panskej.
Stavebné práce sú už hotové.

 


 

Fotky z podkrovných ateliérov a nádvoria VŠVU.