ADMINISTRATÍVNA BUDOVA F
 

 
 

Projekt : Administratívna budova F
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj
Status: Realizácia
Miesto: Bratislava, SVK
Úžitková plocha: 956 m2
Foto: Tomáš Manina
 

2010 – 2014

 
 

Návrh administratívnej budovy na mierne svahovitom pozemku v Bratislave je odpoveďou na pragmatické zadanie – návrh domu, ktorého využitie má byť do maximálnej miery univerzálne, jeho užívatelia totiž nie sú vopred známi.

 

Navrhujeme racionálny modul, opakovaný len s malými obmenami na štyroch podlažiach, ktorého jedno pole je pevne zadefinované – hygienickým blokom a priestorom schodiska. Ostatné priestory sú vďaka premyslenému členeniu okenných plôch voľne meniteľné. Strohú štruktúru oživujú nepravidelne umiestnené loggie, dodávajúc tak utilitárnej administratíve vnútorné zelené plochy a nepravidelným fasádam poetiku.