RODINNÉ DOMY A DVOJDOMY
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
 

 
 

Projekt : Rodinné domy a dvojdomy Záhorská Bystrica
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Jana Matlovičová
Status: Vyzvaná architektonická súťaž, 2.cena
Miesto: Záhorská Bystrica
Úžitková plocha: 1071,8 m2
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová

2016

 
 

...Text pripravujeme....

....Text pripravujeme....