POMNÍK
OĽGY TRESBISCHOVEJ
 

 
 

Projekt : Pomník Oľgy Trebitschovej
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, spolupráca Zuzana Madolová
Status: Realizácia
Miesto: Bratislava, SVK
Foto: Juraj Mikulaj

2009

 

Pomník svojej manželke – známej speváčke – objednal Dionýz Trebitsch po jej smrti v roku 1919 u bratislavského sochára Alojza Rigeleho. Pomník bol pôvodne osadený v súkromnej záhrade Trebitschovcov. Od roku 1931, kedy ho daroval Trebitsch mestu, bol pomník niekoľkokrát presunutý.