PROFIL

Ateliér ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová založili v roku 2008 súrodenci Juraj Mikulaj a Andrea Ambrovičová Mikulajová. Obaja architekti študovali na významných európskych školách architektúry (TU Viedeň, Kráľovský inštitút Štokholm) a neskôr pracovali v prestížnych viedenských ateliéroch Jabornegg & Pálffy Architects a Podrecca Architects.

Ateliér má v portfóliu radu kvalitných realizácií z oblasti rezidenčnej architektúry, administratívy, interiérovej tvorby a mestského prostredia. Pravidelne sa zúčastňuje vo veľkých medzinárodných architektonických súťažiach, kde získal viaceré významné ocenenia. Projekty a realizácie ateliéru sú často publikované v domácich aj zahraničných odborných periodikách.

Tím architektov a profesistov má skúsenosti a kompetencie viesť projekt od prvotnej ideovej skice cez všetky fázy prepracovanej dokumentácie až po finálnu realizáciu architektonického detailu.


 „Veríme, že dobrá architektúra dokáže zlepšiť život každého z nás.“

 


ARCHITEKTI

2016-11-11_0620__LR__PS_003__PREVIEW.jpg

Juraj MIKULAJ

Narodený v Bratislave. Štúdium architektúry na
Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave.

 

2008
založenie ateliéru ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

______________________________________________

2007
diplom na FA STU, Bratislava

______________________________________________

2008 – 2006
architekt v ateliéri Jabornegg & Pálffy Architekten,
Viedeň

______________________________________________

2006 – 2005
spolupráca s architektom Heidulfom Gerngrossom,
Viedeň

______________________________________________

2005 – 2004
spolupráca s ateliérom Coloni Architects, Viedeň

______________________________________________

2003 – 2002
odborná prax v ateliéri Architecten buro Schotman, Amsterdam, vrámci EU programu Leonardo da Vinci


 

kontakt01.jpg

Andrea AMBROVIČOVÁ MIKULAJOVÁ

Narodená v Bratislave. Štúdium architektúry na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, Kráľovskom Technickom Inštitúte v Štokholme a na Technickej Univerzite vo Viedni.
 

2008
založenie ateliéru ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

______________________________________________

2007
autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

______________________________________________

2008 – 2005
architekt v ateliéri Schnögass & Νußbaumer
Architekten, Viedeň

______________________________________________

2005 – 2004
architekt v ateliéri Prof. Boris Podrecca, Viedeň

______________________________________________

2004
diplom na FA STU, Bratislava

______________________________________________

2004 – 2003
štúdium architektúry na TU Viedeň, štipendium
rakúskej vlády OeAD

______________________________________________

2004 – 2002
odborná prax v ateliéri Prof. Boris Podrecca, Viedeň,
vrámci EU programu Leonardo da Vinci

______________________________________________

2001 – 2000
štúdium architektúry na Royal Institute of Technology, Štokholm, vrámci EU programu Erasmus

 

Jana MATLOVIČOVÁ

Narodena v Malackách, študium na Vysokom učení technickom v BrneOd roku 2015
ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

______________________________________________

2014
odborná prax v ateliéri SeArch architecture
and urban planning, Amsterdam

______________________________________________

2014
diplom na FA VUT, Brno

______________________________________________

2014 – 2012
štúdium architektúry na Vysokom učení technickom,
Brno

______________________________________________

2013
Odborná prax v Ateliéri Chybík+Kristof
Architects&Urban designers, Brno

______________________________________________

2012
Odbroná prax v Ateliéri Lostinarchitecture studio,
Viedeň

 


SPOLUPRACOVNÍCI
OD ROKU 2009

 

Ing. arch. Zuzana Madolová

Ing. arch. Martin Simonides

Ing. arch. Maroš Kic

Ing. arch. Radoslav Kurucz

Ing. arch. Martina Vnenková

Jakub Zelenák

Veronika Paľová